Berichten

Vreugde en dankbaarheid

“Elk individu componeert de muziek van zijn eigen leven. Als hij een ander verwondt, brengt hij disharmonie. Wanneer zijn sfeer wordt verstoord, wordt hij zelf gestoord en is er een onenigheid in de melodie van zijn leven. Als hij het gevoel bij een ander kan opwekken tot vreugde of tot dankbaarheid, voegt hij dat toe aan zijn eigen leven; hij wordt zelf daardoor zoveel levendiger. Of hij zich er nu bewust van is of niet, zijn gedachte wordt ten goede beïnvloed door de vreugde of dankbaarheid van een ander, zijn kracht en vitaliteit nemen daardoor toe en de muziek van zijn leven groeit meer in harmonie. “

Hazrat Inayat Khan

benjamin-balazs-328924-unsplash

Yoga met musici

Steeds meer musici raken geïnteresseerd in yoga en vragen mij of ik de yoga ook toepas op het musiceren. Uiteraard, want alle leven is yoga! Maar ik begrijp natuurlijk wel wat ze bedoelen en ben zeer verheugd dat steeds meer musici een aantal keer met mij wil werken om te ervaren wat yoga kan betekenen voor hen.

tim-goedhart-334149

Balance in all things

“Besides this preparation one needs a vehicle, a vehicle in which one journeys. That vehicle has two wheels, and they are balance in all things. A man who is one-sided, however great his power of clairvoyance or clairaudience, whatever be his knowledge, yet is limited; he cannot go very far, for it requires two wheels for the vehicle to run. There must be a balance, the balance of the head and the heart, the balance of power and wisdom, the balance of activity and repose. It is the balance which enables man to stand the strain of this journey and permits him to go forward, making his path easy. Never imagine for one moment that those who show lack of balance can ever proceed further on the spiritual journey, however greatly in appearance they may seem to be spiritually inclined. It is only the balanced ones who are capable of experiencing the external life as fully as the inner life; to enjoy thought as much as feeling; to rest as well as to act. The center of life is rhythm, and rhythm causes balance.”

Hazrat Inayat Khan 
Citaat uit The Inner Life; The Preparation for the Journey
austin-neill-130037