Muziek is de weg van harmonie

“Het leven is een symfonie en het is ieders taak
om zijn eigen partij in dit muziekstuk te spelen.”
Inayat Khan

Muziek verheft mij boven de aardse dichtheid,
Yoga laat mij de hemel op aarde zien.
Alle leven is yoga, de kunst van het leven.

” Een geketende vogel vliegt eerst in alle richtingen,
dan pas strijkt hij neer op zijn stok;
zo doolt de geest eerst in alle richtingen rond,
dan pas strijkt hij neer op zijn leven”

” In dit lichaam, in deze stad van Brahman,
is een klein huis in de vorm van een lotus.
En in dat huis is een kleine ruimte.
Men moet weten wat daar is.
Wat is daar? Waarom is het zo belangrijk?
Er is evenveel in die kleine ruimte binnen het hart
als in de hele wereld buiten.
Hemel, aarde, vuur, lucht, zon, maan, bliksem, sterren;
alles wat is en alles wat niet is, is daar.”
Changdogya Upanishad